Liczba odwiedzin strony: 155780 Osób na stronie: 1
 

Adam Pałczyński
Komornik w Złotoryi

 
Dziennik Ustaw 1999 Nr 92 poz. 1049 - Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energety
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja. (Dz. U. z dnia 17 listopada 1999 r.) Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 1999 r. Nr 88, poz. 980 i Nr 91, poz. 1042) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja (Dz. U. Nr 60, poz. 387), wprowadza się następujące zmiany:   1)   w § 2 w ust. 1 wyrazy "1.000 zł" zastępuje się wyrazami "200 zł", a wyrazy "500.000 zł" zastępuje się wyrazami "1.000.000 zł";   2)   w § 3 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: "2.  Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane udokumentować prawidłowość obliczonej opłaty oraz przedstawić Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki dane stanowiące podstawę jej obliczenia.";   3)   w § 4: a)  w ust. 1 po wyrazach "ust. 2" dodaje się wyrazy "i 3", b)  dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3.  W terminie określonym w ust. 2 pierwszą opłatę wnosi także przedsiębiorstwo energetyczne, któremu udzielono koncesji na wniosek, jeżeli w roku poprzedzającym udzielenie koncesji uzyskało przychody ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) lub towarów w zakresie działalności objętej tą koncesją.";   4)   w § 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4.  Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio, w razie niewniesienia opłaty w terminie...
KRS 0000051960 - REGIONALNE STOWARZYSZENIE ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI W TORUNIU
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
REGIONALNE STOWARZYSZENIE ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI W TORUNIU STOWARZYSZENIE 2001-10-31 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BANKOWA 14/16/2 87-100 TORUŃ M. TORUŃ M. TORUŃ KUJAWSKO-POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 871522942 0000051960
KRS 0000051959 - FUNDACJA METALOWYCH SERC W LIKWIDACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
FUNDACJA METALOWYCH SERC W LIKWIDACJI FUNDACJA 2001-10-30 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŚWIĘTOKRZYSKA 18/337 00-052 WARSZAWA WARSZAWA-CENTRUM WARSZAWSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 10722330 0000051959
KRS 0000051957 - KORPORACJA INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KORPORACJA INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. S.A. 2001-10-11 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
AL.JEROZOLIMSKIE 133/151 02-304 WARSZAWA WARSZAWA-CENTRUM WARSZAWSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(22) 409-35-64 (22) 409-35-64 sakik@kki.net.pl (b/d)
NIP: REGON: KRS:
526-030-30-42 6230528 0000051957
KRS 0000051956 - STOWARZYSZENIE NA RZECZ POSTĘPU DEMOKRACJI "ERWIN" W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POSTĘPU DEMOKRACJI "ERWIN" W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM STOWARZYSZENIE 2001-10-10 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
OS. OGRODY 11/12 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI OSTROWIECKI ŚWIĘTOKRZYSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
661-204-37-13 291171724 0000051956
KRS 0000051955 - "POLHIT" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"POLHIT" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2001-10-11 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BIEDRONKI 103 02-959 WARSZAWA WARSZAWA-WILANÓW WARSZAWSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(22) 842-13-30, (22) 842-14-12 (22) 842-47-34 polhit@polhit.com.pl http://www.polhit.com.pl
NIP: REGON: KRS:
118-001-12-81 8056052 0000051955
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone komornik Jawor HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Adam Pałczyński Komornik w Złotoryi
adwokat dolnośląskieradca prawny dolnośląskienotariusz dolnośląskiesyndyk dolnośląskiekancelaria prawna dolnośląskiedoradztwo prawne dolnośląskieprawnikReklama